Werkwijze

aanmelding

Aanmelding vindt altijd plaats via een verwijzer. Meestal is dat de huisarts. Soms ook een collega psychotherapeut of een psychiater.

intake

Na de screening volgt de intakefase. Deze fase bestaat uit twee tot drie gesprekken. In deze gesprekken wordt uitgebreider ingegaan op de problemen.

behandeling

Behandeling vindt plaats in één gesprek (ongeveer drie kwartier) per week in de beginfase. De frequentie neemt in de loop van de tijd af naar tweewekelijkse sessies. 

samenwerking

Als ik een specifieke deskundigheid nodig heb, schakel ik een collega in..
Zij voeren behandelingen of deelbehandelingen uit onder mijn verantwoordelijkheid.