Samenwerking

Verwijzers

Volgens de richtlijnen van mijn beroepsgroep (NVVP) moet er altijd een verwijsbrief in het dossier aanwezig zijn. Die kan afgegeven zijn door

- De Huisarts (meest voorkomend).

- Een collega Psychotherapeut.

- Een Psychiater.

Collega's

 Intervisie: er worden bijeenkomsten met collega’s gehouden om inhoudelijk over het vak, over vragen of over lopende behandelingen te praten.

- Toetsing: met collega’s wordt besproken in hoeverre psychotherapie op zijn plaats is.
- Vervanging: bij ziekte of afwezigheid neemt een collega waar indien gewenst.
- Consultatie: soms overleg ik met een collega over problemen bij het uitvoeren van een behandeling.

Medebehandelaars

Als ik een specifieke deskundigheid nodig heb, schakel ik een collega in.
Zij voeren behandelingen of deelbehandelingen uit onder mijn verantwoordelijkheid.

- Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

- Hypnotherapeut

- Psychologe