Mijn Visie

VISIE

Voor mij is de basis van een goede psychotherapie het vorm geven aan een kwalitatief goede samenwerkingsrelatie met de cliƫnt. Essentieel is een actief luisterende en accepterende houding, gericht op begrip zonder te oordelen.

Ik draag hierdoor bij aan een proces van groei en ontwikkeling gericht op duurzame verandering.

acceptatie van gevoel

Er is een aandachtige, onderzoekende houding van klachten en problemen tegen de achtergrond van het huidige leven of de levensloop.

Gedachten en gevoelens mogen er zijn. Hierbij hoort de overtuiging dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken (pijn hoort bij leven) ten koste gaat van een waardevol leven. 

Denken en doen

Waar nodig wordt gezocht naar verbetermogelijkheden en het corrigeren van weinig effectieve, functionele of rationele denkprocessen. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan gedrag en wordt er voortdurend gezocht naar beter passende gedragspatronen.

blik vooruit

Het oog is altijd gericht op het zoeken naar zaken die waarden hebben in het leven en die als richtpunt kunnen dienen voor verandering.