cliËntgericht

Carl Rogers
Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut. (1902 – 1987)
Hij is de grondlegger van de cliëntgerichte therapie, waarin het inzicht van de patiënt, cliënt, in zichzelf centraal staat,

cognitief

Aaron T. Beck
Cognitieve Therapie (CT) is een vorm van psychotherapie die ontwikkeld is door de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck in de jaren zestig van de 20e eeuw.

Albert Ellis
Ontwikkelde binnen de Cognitieve therapie de Rationeel-emotieve gedragstherapie, waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen. 

acceptatie

Steven C. Hayes
Steven C. Hayes (1948) is een Amerikaans psycholoog en hoogleraar aan de University of Nevada. Hij is de grondlegger van de Acceptance and Commitment Therapy