Behandeling

Behandeling

Behandeling vindt plaats in één gesprek (ongeveer drie kwartier) per week in de beginfase. De frequentie neemt in de loop van de tijd af naar tweewekelijkse sessies. Tegen het einde van de behandeling wordt er vaak nog minder frequent afgesproken. Doel is altijd:

Het opheffen of verminderen van klachten.
Het beter om kunnen gaan met klachten of acceptatie.
Het alleen verder kunnen (onafhankelijkheid).

Behandelplan

In het behandelplan wordt neergelegd wat er gedaan wordt in de therapie. Er wordt benadrukt waaraan gewerkt wordt, met welk doel daaraan gewerkt wordt en hoe dat zal gebeuren. Er worden afspraken gemaakt over ieders inzet, de frequentie van de gesprekken en de te verwachten duur van de behandeling. Bij overeenstemming over het behandelplan wordt een “akkoord” vastgelegd in het dossier en kan de behandeling beginnen.


Er vindt regelmatig een evaluatie plaats. Eventueel wordt het behandelplan bijgesteld.