Aanmelding

Aanmelding

Aanmelding vindt altijd plaats via een verwijzer. Meestal is dat de huisarts. Soms ook een collega psychotherapeut of een psychiater.

Na aanmelding vindt er een eerste gesprek plaats: de screening. U dient een verwijskaart, legitimatiebewijs en het pasje van de verzekeringsmaatschappij mee te nemen

Screening

In het eerste gesprek worden twee zaken bekeken:

1. Is er een “klik” ? Uit onderzoek blijkt dat dit
een zeer belangrijke voorwaarde is voor het
succesvol verloop van een therapie. Er dient
een “goed gevoel” te zijn om te kunnen
samenwerken. Er moet vertrouwen zijn, zowel
In de persoon als in de deskundigheid.
En men moet zich veilig voelen.

2. Past de hulpvraag bij het “aanbod” van de
therapeut? 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen tijdens het eerste contact aan bod:

- Persoonsgegevens
- Verzekeringsgegevens
- Informatie o.a. over vergoeding
- Klachtenreglement, Privacy
- Klachten
- Hulpvraag

Spelregels
download